Prague, Czech Republic
+420 734 691 486
locolab.info@gmail.com

Stavebnice lokomotivy E479.0 (130)

Jelikož je 3D tisk stavebnic nový, níže uvádíme pár rad pro stavbu.

Model doporučujeme lepit vteřinovým lepidlem kromě oken. Na okna je ideální použít Revell Contacta a stříkačku s jehlou.

Jednotlivé díly stavebnice obsahují podpěry, bez kterých je nelze vyrobit. Třebaže jsou dimenzovány tak, aby nezasahovaly do pohledových částí, není možné se tomu zcela vyhnout. Doporučujeme tedy podpěry neodlamovat ani neštípat, ale odbrušovat je. Předejdete tím odštípnutí materiálu tam, kde nechcete. Pokud se tak stane, materiál můžete opět přilepit vteřinovým lepidlem nebo vykytovat. Jelikož je model tisknut v jednom kuse a ve speciální šikmé pozici, je nutné model na spodku ukotvit vícero podpěrami, a proto zde může docházet k menším deformacím rovných ploch. Opravy jsou jednoduché, a to broušením, překytováním nebo kombinací obou. Model doporučujeme přestříkat plničem dle vlastního uvážení.

Jedná se o stavebnici pro pokročilejší modeláře!

Doporučujeme před nástřikem vždy zkontrolovat veškerá CNC okna, zda sedí!

 • Je zakázáno jakýmkoliv způsobem stavebnice LocoLab formovat nebo jinak kopírovat!
 • Na veškeré produkty LocoLab se vztahují autorská práva!

Stavebnice E479.0 (130) obsahuje:

 • tělo E479.0 (130) (SLA tisk)
 • masky náprav (SLA tisk)
 • kinematiky (SLA tisk)
 • laser okna
 • stanoviště (SLA tisk)
 • rám (FDM tisk)
 • leptané doplňky (včetně stavebnice pantografů)
 • převodovky včetně ozubených kol (převodovka III generace s ložisky a osičkami )
 • dřevěné lávky

Stavebnice neobsahuje:

Cena : 3650 Kč (Očištěný 3D tisk od podpor +500Kč)

FOTONÁVOD

Obtisky naleznete zde