Prague, Czech Republic
+420 734 691 486
locolab.info@gmail.com

Stavebnice Vozu UA -Dumpcar

-model doporučujeme lepit vteřinovým lepidlem kromě oken. Na okna je ideální použít revell contacta a používat stříkačku s jehlou
– jelikož 3D tisk stavebnic je nový, je zde také pár rad pro stavbu. Jednotlivé díly stavebnice obsahují podpěry, bez kterých to prostě nejde, i když jsou dimenzovány tak, aby nezasahovaly do pohledových částí, tak i tomu se nelze vyhnout. Proto doporučujeme podpěry neodlamovat nebo neštípat, ale odbrušovat. Předejdete tím odštípnutí materiálu tam, kde nechcete. Pokud se tak stane, materiál můžete opět přilepit vteřinovým lepidlem nebo vykytovat. Jelikož je model tisknut v jednom kuse a ve speciální šikmé pozici, je nutné model na spodku ukotvit vícero podpěrami a tudíž může zde docházet k menším deformacím rovných ploch, opravy jsou jednoduché a to broušením, překytováním nebo kombinací. Model doporučujeme přestříkat plničem podle vlastního uvážení.- jedná se o stavebnici pro pokročilejší modeláře!

– Je zakázáno jakýmkoliv způsobem stavebnice LocoLab formovat nebo jinak kopírovat!
-Na veškeré produkty LocoLab se vstahují autorská práva!

Stavebnice Dumpcar -UA obsahuje: 

-korbu (SLA tisk)

-Rám (SLA tisk)

-Kinematiky (SLA tisk)

Stavebnice neobsahuje:

-Dvojkolí
-podvozky (dočasný výpadek u výrobce) 

Cena : 800Kč